photo 17358 20100330Pakume järgmiseid teenuseid:

  • IT auditeerimine
  • Infoturbe auditeerimine ja nõustamine (ISKE, ISO/IEC 27001, Finantsinspektsiooni juhenditele vastavus jne.)
  • IT riskide hindamine (COBIT, Hädaolukorra seaduse Toimepidevuse riskianalüüs jne.)
  • Isikuandmete kaitse ja privaatsue teemaline auditeerimine ja nõustamine (GDPR)
  • IT juhtimise alane nõustamine ja IT strateegia koostamine
  • IT sisseostu ja hangete alane nõustamine
  • Sisseostetavate teenustele hankija poolse järelevalve korraldamine
  • Infoturbe, IT sisseostu ja muude IT teemaliste koolituste läbiviimine

Meie meeskonnas on balti riikide ainus IRCA ISO/IEC 27001 juhtiva audiitori (Lead Auditor) sertifikaati omav spetsialist ja ISACA infosüsteemide audiitori sertifikaati (CISA) omav spetsialist. Kuulume ka Eesti Infosüstemeide Audiitorite Ühingusse (EISAÜ).

Joomla Template - by Joomlage.com