30.09.2017 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti e-valimistega seotud Koguja andmekogu ISKE auditeerimise.

 

20.09.2017 I&T Advisor lõpetas edukalt Tervise Arengu Instituudi ISKE rakendamise alase nõustamise.

 

15.09.2017 I&T Advisor osales Bureau Veritas Estonia läbi viidud Levira AS ISO 27001 sertifitseerimise auditis.

 

20.06.2017 I&T Advisor lõpetas edukalt Maaeluministeeriumi ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti andmekogude ISKE auditeerimise.

 

16.05.2017 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Sihtasutuse H turbeastmega majutuskeskkonna ja Riigipilve pilootprojekti ISKE auditeerimise.


22.12.2016 I&T Advisor lõpetas edukalt Sotsiaalministeeriumile KnowIT-ga koostöös tehtud infoturbe (ISKE) alased tööd.

 

16.12.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti riigi infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) andmekogu ISKE auditeerimise.

 

9.12.2016 I&T Advisor aitas PECB Europe-l korraldada koolitust Euroopa Liidu IT agentuuri peakontoris Tallinnas.

 

8.12.2016 I&T Advisor viis koostöös Grant Thornton Baltic OÜ-ga läbi Medicredit OÜ IT üldkontrollide ja varunduslahenduste ülevaatuse.

 

30.11.2016 I&T Advisor lõpetas edukalt Töötukassa kolme andmekogu ISKE auditeerimise.

 

29.11.2016 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Rahandusministeeriumi  tellimusel Riigi Tugiteenuste Keskuse andmekogu ISKE auditeerimise.

 

3.11.2016 I&T Advisor lõpetas edukalt Siseministeeriumi  tellimusel ESTODAC andmekogu ISKE auditeerimise.

 

30.06.2016 I&T Advisor lõpetas edukalt Eesti Väärtpaberikeskuse tellimusel Eesti väätpaberite keskregistri (registri haldaja kuulub Nasdaq OMX gruppi) ISKE auditeerimise.

 

21.06.2016 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Sotsiaalministeeriumi andmekogude (sh. Tervise Arengu Instituudi VAHIS andmekogu ) andmekogu ISKE auditeerimise.

 

22.04.2016 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekogude (sh. SA Kutsekoda kutseregister) andmekogu ISKE auditeerimise.


22.12.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmekogu ISKE auditeerimise.

 

17.12.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Kultuuriministeeriumi andmekogude ISKE auditeerimise.

 

14.12.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Riigi Infosüsteemi Ameti andmekogude ISKE auditeerimise.

 

5.10.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt Siseministeeriumi tellimusel Rahvastikuregistri andmekogu ISKE auditeerimise.

 

11.09.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Rahandusministeeriumi tellimusel Statistikaameti andmekogude (sh. H turbeastmega) ISKE auditeerimise.

 

11.06.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti riigi infosüsteemi haldussüsteemi ISKE auditeerimise.

 

29.05.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Sihtasutuse H turbeastmega majutuskeskkonna ISKE auditeerimise.

 

4.05.2015 I&T Advisor lõpetas koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga Haigekassa H turbeastmega andmekogude ISKE auditeerimise.

 

26.02.2015 I&T Advisor sõlmis pikaajalise lepingu ISO 27001:2013 infoturbe haldussüsteemi juurutamise alaste nõustamisteenuste osutamiseks Transiidikeskus AS-ile

 

19.02.2015 I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel WCAG 2.0 rakendusjuhendi koostamise.Juhend on abivahend veebitoimetajatele ja disaineritele, et viimased saaks teha puuetega inimestele paremini kasutatavaid veebilehti. Juhend on leitav siit.

 

1.02.2015 I&T Advisor ja Knowit tehtud ühispakkumine Sotsiaalministeeriumile infoturbe (ISKE) alaste tööde teostamiseks osutus edukaks.

 


3.12.2014 Koostöös Siseaudiitor.ee-ga viis  I&T Advisor läbi koolituse "IT auditi põhitõed siseaudiitorile". Koolituse täpsem kirjeldus on leitav siit.

 

1.12.2014  I&T Advisor pakub Skype-le pikemaajalise koostöölepingu raames äriintelligentsuse (Business Intelligence) valdkonnas IT auditeerimise nõuete (SOX) haldamise alaseid nõustamise teenuseid.

 

1.06.2014  I&T Advisor lõpetas edukalt Riigi Infosüsteemi Ameti dokumendivahetuskeskuse andmekogu ISKE auditeerimise riigihanke.

 

1.05.2014  I&T Advisor on nüüdsest personali sertifitseerimise firma PECB ametlik partner. PECB tegeleb ISO sertifitseerimisega seotud personali koolitamisega. Partnerluse raames saame korraldada PECB koolitusi Eestis, pakkuda oma klientidele PECB partnerite koolitusi välisriikides ning vahendada PECB partnerite lektoreid Eestis korraldatavatele koolitustele. Koolitamise kohta vaata täpsemat informatsiooni siit.

 

1.04.2014 Koostöös Siseaudiitor.ee-ga viis  I&T Advisor Eesti Arengufondi siseauditi raames läbi IT üldkontrollide ja varunduslahenduste ülevaatuse.

Joomla Template - by Joomlage.com