Inglise keelsed tutvustused meie poolt vahendatavate koolituste kohta on leitavad siit ja kalender lähiajal välisriikides toimuvate koolitustega on leitav siit. Juhul kui tunnete mingi konkreetse ISO sertifikaadi koolituse Eestis korraldamise vastu huvi või leiate nimekirjast endale sobiva koolituse mõnes välisriigis võtke palun meiega kindlasti kontakti.

 

Koolitamine on meie jaoks tore võimalus oma klientide ja muude toredate inimestega vahetult suhelda, kogemusi jagada ja tõsta seeläbi inimeste teadlikkust kas infotehnoloogiast või mõnes muus põnevas teemas.

I&T Advisor tegeleb:

 • infoturbe, IT sisseostu ja muude IT teemaliste koolituste korraldamisega Eestis
 • välisriikides toimuvate ISO/IEC standardite koolitustele vahendamisega

 

Koolituste korraldamine

Meie motoks on korraldada alati huvitavaid, praktilisi ja aktiivse kaasa löömise võimalusi pakkuvaid koolitusi. Meie koolitajad on oma alal igapäevaselt praktiseerivad proffesionaalid, kes omavad lisaks põhjalikele teoreetilistele teadmistele ka praktilist töökogemust. Seetõttu illustreerib meie koolitusi kindlasti keskmisest rohkem praktilisi näiteid. Veel on meie jaoks tähtsal kohal osavõtjate kaasamine, mis väljendub erinevate individuaalsete või grupitöö vormis lahendatavate ülesannete kasutamise näol, kus koolitatavad saavad kohe oma omandatud oskused ka proovile panna. 

Meie koolitajad on edukalt viinud läbi mitmeid koolitusi avalikule sektorile Infoühiskonna teadlikuse tõstmise koolitusprogrammi "Tark e-riik" raames. Samuti on meie koolitajatel mitmeid kogemus nii avaliku, kui erasektori IT auditi ja nõustamise projektide raames spetsiifiliste IT koolituste ning töötubade korraldamisel.

 

Koolituste vahendamine

Kuulume rahvusvahelise personali sertifitsserimise firma PECB partnerite võrku ning vahendame osalejaid järgmistele koolitustele välisriikides:

 • Infoturve (ISO 27001)
 • IT riskijuhtimine (ISO 27005)
 • IT teenusehaldus (ISO 20000, ITIL)
 • Talituspidevuse tagamine (ISO 22301)
 • Isikuandmete kaitse ja privaatsusnõuete rakendamine (Certified Lead Privacy Implementer)
 • Infosüsteemidest tõendite kogumine (Certified Lead Forensics Examiner)

Lisaks saame vahendada ka koolitusi mitte otseselt IT-ga seotud teemadel nagu: kvaliteedi juhtimine (ISO 9001), riskijuhtimine (ISO 31000), töö tervishoid (ISO 18001), keskkonnajuhtimine (ISO 14001), toiduohutus (ISO 22000), vastutustundlik ettevõtlus (ISO 26000), tarneahela turvalisus (ISO 28000), meditsiiniseadmete kvaliteedijuhtimise süsteem (ISO 13485).

Valdava enamuse ülaltoodud sertifikaatide kohta pakume:

 • sissejuhatavaid koolitusi (foundation, introduction)
 • rakendaja koolitust (Lead implementer)
 • audiitori koolitust (Lead audiitor)

Peale koolitust on reeglina võimalik teha eksam ning taotleda rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaati, mis eeldab tõendite esitamist valdkondliku töökogemuse ja hariduse kohta.

Oleme vajadusel võimelised ka välisriikide lektoreid Teie poolt Eestis korraldatavatele koolitustele vahendama.

 

 

 

 

 

Joomla Template - by Joomlage.com